Fetvahane

Gayr-i Müslimler camilere girebilir mi?

Gayr-i Müslimler camilere girebilir mi?

Soru: Papa Türkiye ziyaretinde Sultan Ahmed Camii’ne girdi. Gayr-i Müslimlerin camilere girmesi caiz midir?
Cevap: Hanefilere göre kafirler Mescid-i Haram dahil bütün camilere girebilirler.[1] “Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar.” ayetindeki “felâ yegrabû/yaklaşmasınlar” ifadesi bu yıllarından (h. 9) sonra çıplak halde hacc ve umre etmesinler anlamındadır. Buna göre ayet, müşriklerin mescide yaklaşmalarını değil hacc yapmalarını yasaklamaktadır.[2] Nitekim Sakîf Heyeti Mekke Fethi’nden sonra Allah Resulü’ne geldiklerinde Efendimiz onları mescidde ağırlamış, sahabenin “onlar necis bir topluluktur.” ifadesine karşı ise, necis olmalarının mescide girmelerine mani olmayacağını belirtmiştir. Bu da göstermektedir ki küfürden kaynaklanan necaset kafirin mescide girmesine engel teşkil etmez.[3] Nitekim Hudeybiye Anlaşması’nı yenilemek üzere Medine’ye gelen Ebu Süfyan mescide girmiştir.[4]İmam Malik’e göre müşrikler mescidlere ancak davaların mescitlerde görüldüğü yerlerde hakimin huzuruna çıkabilmek gibi ihtiyaç hissedilen hallerde girebilirler.[5] Şafii ve Hanbeli fakihlere göre de Mescid-i Haram haricindeki mescitlere ihtiyaç duyulduğunda müslümanların izniyle girebilirler. Çünkü ayet Mecid-i Haram’la alakalıdır. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Ayrıca Taif Halkı müslüman olmadan önce Medine’ye geldiklerinde Allah Resulü onları Mescid’te ağırlamıştır.[6] Buna göre gayr-i müslimler maddi pislikten arınmış bir şekilde mescitleri ziyaret edebilirler.

[1] Komisyon, el-fetâvâ el-Hindiyye, V, 246; Ayni, el-Binaye, IX, 372.
[2] Ebubekir Ahmed b. Ali el-Cessas, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut, t.y., III, 115.
[3] el-Cessas, a.g.e., III, 114.
[4] İbn Nüceym, el-Eşbah ve’n-Nezair, ; Cassas, Ahkamu’l-Kur’an, Vehbe Zuhayli, el-Fikhu’l-İslami ve Edilletuhu, IX, 2689.
[5] el-Cessas, a.g.e., III, 114.
[6] Zuhayli, a.g.e., IX, 2690.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Positive SSL